Forhandlingsstatistikken pr. 1.september 2016

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forhandlingsstatistikken pr. 1.september 2016

Dette årets statistikk har tidsseriebrudd mot tidligere årganger. Du finner imidlertid et nytt og sammenlignbart tabellsett for 2015 sammen med årets tall.

Foto av penn, briller, kalkulator

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for de ansatte i Finans Norges arbeidsgivermedlemmer innen sektorene bank og forsikring pr. 1. september 2016.

Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen. Det er imidlertid et tidsseriebrudd mellom 2015 og 2016 som følge av at det i 2016 foreligger to årganger med innhenting via A-ordningen, og produksjonen kan gjøres lik. Statistikken i 2015 var laget for å gi sammenlignbarhet mot 2014, mens årets tall er produsert på ny måte. Omleggingen av lønnsstatistikken gir derfor et brudd mot tidligere årganger. De gamle 2015-tallene er derfor ikke sammenlignbare med de nye 2015-tallene. Nye tall for 2015 legges derfor ved, for å gi et sammenligningsgrunnlag mot 2016.

Det er endret gruppering av arbeidstid i tabell 11 og foretatt gruppering av lønnstrinn i tabellene 12, 12b og 19 for å unngå for mye prikking.

I 2016 og de nye 2015-tallene er DNB omgruppert fra sparebank til forretningsbank.

Identiske regulativlønte i tabell 2 er ansatte som var regulativlønte begge år. Identiske omfatter derfor ikke de som i 2016 kommer med fordi regulativet ble utvidet med fire trinn til lønnstrinn 82. Disse fire trinnene gir rundt 600 heltidsansatte nye regulativlønte som bidrar til veksten på avtalt lønn med om lag 1,5 prosentpoeng. Justert for effekten av utvidelsen av regulativet er lønnsveksten på avtalt lønn for heltidsansatte 2,3 prosent i stedet for de 3,8 prosent som vises i statistikken.

TABELLOVERSIKT FORHANDLINGSSTATISTIKKEN 2016 (INKLUSIVE NYE 2015-TABELLER)

Tabell 1. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Lønnsutviklingen 2015-2016 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner og endring i prosent.

Tabell 2.  Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september for identiske personer etter kjønn og bedriftstype. Kroner og endring i prosent. 2015-2016.            

Tabell 3_ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner       

Tabell 3. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 3b_ny. Heltidsansatte, ikke trinnplasserte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner                                                                                 

Tabell 3b. Heltidsansatte, ikke trinnplasserte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner                       

Tabell 4 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall og gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og bedriftstyper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 4. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall og gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og bedriftstyper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 5 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og i grupper etter bedriftens størrelse. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 5. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og i grupper etter bedriftens størrelse. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 6 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og utdanningsgrupper. Kroner

Tabell 6. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og utdanningsgrupper. Kroner

Tabell 7 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Kroner

Tabell 7. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Kroner

Tabell 8 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner, etter utdanningsnivå og yrke. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 8. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner, etter utdanningsnivå og yrke. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 9 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner, i grupper etter bedriftens størrelse og yrke. Kroner

Tabell 9. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner, i grupper etter bedriftens størrelse og yrke. Kroner

Tabell 10 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter yrke, etter månedslønn per september 2015. Prosent

Tabell 10. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter yrke, etter månedslønn per september 2016. Prosent

Tabell 11 ny.  Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner per september 2015, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke, næring og bedriftens størrelse. Antall

Tabell 11.  Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner per september 2016, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke, næring og bedriftens størrelse. Antall

Tabell 12 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per september 2015. Antall

Tabell 12. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per september 2016. Antall

Tabell 12b ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for menn og kvinner, etter lønnstrinn. Kroner

Tabell 12b. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for menn og kvinner, etter lønnstrinn. Kroner

Tabell 13. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet etter lønnstrinnsplassering og kjønn. 2015 og 2016. Antall

Tabell 13. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet etter lønnstrinnsplassering og kjønn. 2015 og 2016. Antall

Tabell 14 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for direktører og banksjefer etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 14. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for direktører og banksjefer etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 15_ny.  Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015 for direktører og banksjefer i enkelte aldersgrupper, etter bedriftstype og bedriftsstørrelse. Kroner

Tabell 15.  Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016 for direktører og banksjefer i enkelte aldersgrupper, etter bedriftstype og bedriftsstørrelse. Kroner

Tabell 16_ny. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2015, etter kjønn og bedriftstype. Kroner

Tabell 16. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2016, etter kjønn og bedriftstype. Kroner

Tabell 17 ny. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner, etter bedriftstype og aldersgrupper per september 2015. Prosent

Tabell 17. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner, etter bedriftstype og aldersgrupper per september 2016. Prosent

Tabell 18_ny. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall menn og kvinner og gjennomsnittlig månedslønn per september 2015, etter bedriftstype og i grupper etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Kroner

Tabell 18. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall menn og kvinner og gjennomsnittlig månedslønn per september 2016, etter bedriftstype og i grupper etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Kroner

Tabell 19 ny. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per september 2015. Antall                    

Tabell 19. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per september 2016. Antall

Tabell 20 ny. Antall ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2015. Etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn. Antall

Tabell 20. Antall ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2016. Etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn. Antall

Tabell 21 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall regulativlønte menn og kvinner per september 2015, etter yrke og sektor                                                   

Tabell 21. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall regulativlønte menn og kvinner per september 2016, etter yrke og sektor                                                 

Tabell 22 ny. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ikke regulativlønte menn og kvinner per september 2015, etter yrke og sektor

Tabell 22. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ikke regulativlønte menn og kvinner per september 2016, etter yrke og sektor                                                                               

Tabell 23 ny. Antall regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2015, etter utdanningsnivå og enkelte faggrupper.

Tabell 23. Antall regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2016, etter utdanningsnivå og enkelte faggrupper                                                                 

Tabell 23b. Antall ikke regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2016, etter utdanningsnivå og enkelte faggrupper

Tabell 23c. Antall ledere(banksjefer og direktører) i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2016, etter utdanningsnivå og enkelte faggrupper                                                                 

 

Alexander A. Lange

Alexander A. Lange

Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon

957 33 289 Alexander.Lange@finansnorge.no