Forhandlingsstatistikken per 1. sept. 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forhandlingsstatistikken per 1. sept. 2014

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for de ansatte i Finans Norges medlemsvirksomheter innen næringene bank og forsikring pr. 1. september 2014. 
Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet.

Tabelloversikt