Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2010

Gå til hovedinnhold

Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2010

I boksen til høyre finnes tabellene som beskriver lønnsforholdene for de ansatte i FAs medlemsbedrifter innen bank og forsikring pr. 1. september 2010. Oversikt over innholdet nedenfor.

Statistikken er laget av SSB for FA og Finansforbundet.

Merk at veksttallene er påvirket av strukturenderinger. Dette medfører bl.a. at lønnsveksten for identiske funksjonærer i tabell 2 er lavere enn for hele populasjonen.

Oversikt over tabeller for ansatte i FAs bank- og forsikringsmedlemmer per 1. september 2010

 • Tabell 1. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Lønnsutviklingen 2005-2010 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner og endring i prosent.
 • Tabell 2. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september for identiske funksjonærer etter kjønn og bedriftstype. 2009-2010.
 • Tabell 3. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner
 • Tabell 3b. Heltidsansatte ikke regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner
 • Tabell 4. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall og gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner.
 • Tabell 5. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og i grupper for bedriftens størrelse. Oslo og landet ellers. Kroner.
 • Tabell 6. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for menn og kvinner, etter alders- og utdanningsgrupper. Kroner.
 • Tabell 7. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for menn og kvinner, etter aldersgrupper. Fylke. Kroner
 • Tabell 8. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for menn og kvinner, i enkelte utdannings- og yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner.
 • Tabell 9. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for menn og kvinner i grupper etter bedriftens størrelse og i enkelte yrker. Kroner
 • Tabell 10. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter enkelte yrkesgrupper, etter gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010. Prosent.
 • Tabell 11. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner per 1. september 2010, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke, næring og bedriftsstørrelse.
 • Tabell 12. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn per 1. september 2010. Bedriftstype.
 • Tabell 13. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet etter lønnstrinnsplassering og kjønn. 2009 og 2010.
 • Tabell 14. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for direktører og banksjefer etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner
 • Tabell 15. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 for direktører og banksjefer i enkelte aldersgrupper, etter bedriftstype og bedriftsstørrelse. Kroner.
 • Tabell 16. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010, etter kjønn og bedriftstype. Kroner.
 • Tabell 17. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner, etter bedriftstype og aldersgrupper. Per 1. september 2010. Prosent.
 • Tabell 18. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall menn og kvinner og gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2010 etter bedriftstype og i grupper, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Kroner.
 • Tabell 19. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn per 1. september 2010. Bedriftstype.
 • Tabell 20. Antall ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet per 1. september 2010. Etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn. 
 • Tabell 21. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall regulativlønte menn og kvinner per 1. september 2010, etter yrke og sektor
 • Tabell 22. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ikke regulativlønte menn og kvinner per 1. september 2010, etter yrke og sektor