Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2009

Gå til hovedinnhold

Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2009

Tallene gjelder FAs medlemsbedrifter i bank og forsikring

Tabell 1. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Lønnsutviklingen 2005-2009 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner og endring i prosent.(37Kb)

Tabell 2. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september for identiske funksjonærer etter kjønn og bedriftstype. 2008-2009. (38Kb)

Tabell 3. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner (86Kb)

Tabell 3b. Heltidsansatte ikke regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner (36Kb)

Tabell 4. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall og gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner. (50Kb)

Tabell 5. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og i grupper for bedriftens størrelse. Oslo og landet ellers. Kroner. (38Kb)

Tabell 6. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for menn og kvinner, etter alders- og utdanningsgrupper. Kroner.(53Kb)

Tabell 7. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for menn og kvinner, etter aldersgrupper. Fylke. Kroner (86Kb)

Tabell 8. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for menn og kvinner, i enkelte utdannings- og yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner. (63Kb

Tabell 9. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for menn og kvinner i grupper etter bedriftens størrelse og i enkelte yrker. Kroner (44Kb)

Tabell 10. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter enkelte yrkesgrupper, etter gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009. Prosent. (90Kb)

Tabell 11. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner per 1. september 2009, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke, næring og bedriftsstørrelse. (40Kb)

Tabell 12. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn per 1. september 2009. Bedriftstype. (62Kb)

Tabell 13. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet etter lønnstrinnsplassering og kjønn. 2008 og 2009. (55Kb)

Tabell 14. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for direktører og banksjefer etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner (40Kb)

Tabell 15. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 for direktører og banksjefer i enkelte aldersgrupper, etter bedriftstype og bedriftsstørrelse. Kroner. (34Kb)

Tabell 16. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009, etter kjønn og bedriftstype. Kroner. (33Kb)

Tabell 17. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner, etter bedriftstype og aldersgrupper. Per 1. september 2009. Prosent. (35Kb)

Tabell 18. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall menn og kvinner og gjennomsnittlig månedslønn per 1. september 2009 etter bedriftstype og i grupper, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Kroner. (42Kb)

Tabell 19. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn per 1. september 2009. Bedriftstype. (50Kb)

Tabell 20. Antall ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet per 1. september 2009. Etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn.(50Kb)

Tabell 21. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall regulativlønte menn og kvinner per 1. september 2009, etter yrke og sektor (42Kb)

Tabell 22. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ikke regulativlønte menn og kvinner per 1. september 2009, etter yrke og sektor (37Kb)