Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2008

Gå til hovedinnhold

Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2008

Nedenfor finnes tabellene som beskriver lønnsforholdene for de ansatte i FAs medlemsbedrifter innen bank og forsikring pr. 1. september 2008. Statistikken er laget av SSB for FA og Finansforbundet.

Tabelloversikt