Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2007

Gå til hovedinnhold

Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2007

Her finnes tabellene som beskriver lønnsforholdene for de ansatte i FAs medlemsbedrifter innen bank og forsikring pr. 1. september 2007. Statistikken er laget av SSB for FA og Finansforbundet. Det er egne tabeller for deltidsansatte og banksjefer/direktører.

Vi gjør oppmerksom på at det var store strukturelle endringer i statistikken fra 2006 til 2007. Dette innebærer at statistikkens tall for lønnsvekst fra 2006-2007 fremstår som lavere enn lønnstilleggene skulle tilsi.

Taballoversikt