Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2006

Gå til hovedinnhold

Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2006

Her finnes tabellene som beskriver lønnsforholdene for de ansatte i FAs medlemsbedrifter innen bank og forsikring pr. 1. september 2006. Statistikken er laget av SSB for FA og Finansforbundet.

To av tabellene ble endret i 2006. For å kunne sammenligne med året før er det derfor laget 2 nye tabeller for årgangen 2005.

Vi gjør oppmerksom på at en del av de lokale lønnstilleggene i 2006 ble gitt etter at datainnsamlingen til statistikken var foretatt. Disse tillegg kom derved ikke med i statistikken. Dette innebærer at statistikkens lønnsnivå i 2006 og lønnsvekst fra 2005 er noe undervurdert.

 Tab1_06 Lønnsutvikling heltidsansatte 2002-2006 (29Kb)
 
 Tab2_06 Lønnsnivå og vekst for identiske heltidsansatte (27Kb)
 
 Tab3_2006 Lønnsnivå for heltidsansatte etter sektor, yrkesgruppe, kjønn (72Kb)
 
 Tab4_2006 Lønnsnivå for heltidsansatte etter sektor og aldersgruppe, kjønn (56Kb)
 
 Tab5_2006 Lønnsnivå heltidsansatte etter bedriftsstørrelse og aldergruppe (28Kb)
 
 Tab6_2006 Lønnsnivå heltidsansatte etter utdanningsgruppe og aldersgruppe (43Kb)
 
 Tab7_2006 Lønnsnivå heltidsansatte etter fylke, aldersgruppe og kjønn (30Kb)
 
 Tab8_2006 Lønnsnivå heltidsansatte etter yrkesgruppe og utdanningsnivå (60Kb)
 
 Tab9_2006 Lønnsnivå heltidsansatte etter yrkesgruppe og bedriftsstørrelse (37Kb)
 
 Tab10_2006 Lønns-spredning heltidsansatte etter yrkesgruppe og månedslønn (92Kb)
 
 Tab11_2006 Heltidsansatte. Spredning av ukentlig arbeidstid etter sektor og bedriftsstørrelse (34Kb)
 
 Tab12_2006 Heltidsansatte. Lønnstrinnsplassering og sektor (37Kb)
 
 Tab13_2006 Heltidsansatte. Lønnstrinnsbevegelser fra året før. Lønnstrinn, sektor og kjønn (44Kb)
 
 Tab14_2006 Lønnsnivå for banksjefer og direktører etter sektor og kjønn (29Kb)
 
 Tab15_2006 Lønnsnivå for banksjefer og direktører etter alder, bedriftsstørrelse, sektor og kjønn (25Kb)
 
 Tab16_2006 Lønnsnivå for deltidsansatte etter sektor og kjønn (22Kb)
 
 Tab17_2006 Deltidsansatte etter aldersgrupper, sektor og kjønn (26Kb)
 
 Tab18_2006 Lønnsnivå og antall deltidsansatte etter ukentlig arbeidstid, sektor og kjønn (25Kb)
 
 Tab19_2006 Deltidsansatte etter lønnstrinn og sektor (34Kb)
 
 Tab20_2006 Antall senior-ansatte etter alder i tellingsåret, sektor og kjønn. Hel- og deltid. inkl. b.sjef/dir. og ikke trinnplasserte (25Kb)
 
 Tab6_2005_NY for forrige år Lønnsnivå heltidsansatte etter utdanningsgruppe og aldersgruppe (43Kb)
 
 Tab8_2005_NY for forrige år. Lønnsnivå heltidsansatte etter yrkesgruppe og utdanningsnivå (61Kb)