Forhandlingsstatistikken for bank og forsikring

Gå til hovedinnhold

Forhandlingsstatistikken for bank og forsikring

Den offisielle nasjonale lønnsstatistikken for ansatte i finanstjenester blir vanligvis publisert av Statistisk Sentralbyrå i februar hvert år.  Populasjonen bak disse tall omfatter imidlertid alle ansatte i hele næringsområdet.(NACE 65-67) Den nasjonale statistikken avviker derfor fra de lønnsstatistikkene partene benytter i tarifforhandlinger og formidler til sine medlemmer. 

Finans Norge har avtale med SSB om å produsere lønnsstatistikk for tariffområdet bank og forsikring.  Denne statistikken omtales som forhandlingsstatistikken.  Fra og med 2001 inneholder denne statistikken kun opplysninger fra Finans Norges bank- og forsikringsmedlemsbedrifter. Vanligvis foreligger den noe senere enn SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Begge statistikkene har 1. september hvert år som målingstidspunkt, og tallgrunnlaget stammer fra samme datainnhenting. Fra 2015 kommer dataene fra A-ordningen.

I 2003 ble forhandlingsstatistikken for bank og forsikring slått sammen i en statistikk og definisjoner og tabeller endret. Omtale av endringene finner du ved å velge Forhandlingsstatistikken 1. sept 2003.

I 2016 forelå to årganger med innhenting fra A-ordningen, og 2016-tallene er derved ikke sammenlignbare med 2015-tallene som ble publisert i 2016. Det er imidlertid laget et nytt tallsett for 2015 i 2017, som er sammenlignbart med 2016-tallene. Disse ligger sammen med 2016-tallene.

I 2019 ble statistikken endret og leveres nå fra SSB som et samlet datasett i Excel, der man kan trekke ut de tradisjonelle tabellene ved pivotering. Definisjonen på de ulike tabellene er beholdt, men formatet på 2019-tabellene er litt annerledes enn de tidligere tabellene.SSB har også sluttet å levere detaljerte stillingsbetegnelser, og de er nå sortert i større grupper. Tabellene er imidlertid forsøkt gjort gjenkjennelige for brukerne og innholdet skal forøvrig være likt. Ønsker man usortert datasett, så ta kontakt!

Ved spørsmål til statistikken kan Alexander A. Lange kontaktes.

Tilbake til de enkelte årganger av statistikken