Forhandlingsstatistikken for bank og forsikring

Gå til hovedinnhold

Forhandlingsstatistikken for bank og forsikring

Den offisielle nasjonale lønnsstatistikken for ansatte i finanstjenester blir vanligvis publisert av Statistisk Sentralbyrå i februar hvert år.  Populasjonen bak disse tall omfatter imidlertid alle ansatte i hele næringsområdet.(NACE 65-67) Den nasjonale statistikken avviker derfor fra de lønnsstatistikkene partene benytter i tarifforhandlinger og formidler til sine medlemmer. 

Finans Norge har avtale med SSB om å produsere lønnsstatistikk for tariffområdet bank og forsikring.  Denne statistikken omtales som forhandlingsstatistikken.  Fra og med 2001 inneholder denne statistikken kun opplysninger fra Finans Norges bank- og forsikringsmedlemsbedrifter. Vanligvis foreligger den noe senere enn SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Begge statistikkene har 1. september hvert år som målingstidspunkt, og tallgrunnlaget stammer fra samme datainnhenting. Fra 2015 kommer dataene fra A-ordningen.

I 2003 ble forhandlingsstatistikken for bank og forsikring slått sammen i en statistikk og definisjoner og tabeller endret. Omtale av endringene finner du ved å velge Forhandlingsstatistikken 1. sept 2003.

I 2016 forelå to årganger med innhenting fra A-ordningen, og 2016-tallene er derved ikke sammenlignbare med 2015-tallene som ble publisert i 2016. Det er imidlertid laget et nytt tallsett for 2015 i 2017, som er sammenlignbart med 2016-tallene. Disse ligger sammen med 2016-tallene.

Ved spørsmål til statistikken kan Alexander Lange eller Elin Mathiesen kontaktes.

Tilbake til de enkelte årganger av statistikken