Seniorer i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Seniorer i finansnæringen

Nesten hver fjerde ansatt i finansnæringen er over 55 år, men avgangsalderen i næringen er lavere enn i andre deler av arbeidslivet. Her finner du mer informasjon om situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. 

Finans Norge har sammen med Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk undersøkt situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. Som del av prosjektet la Proba samfunnsanalyse fram en rapport tidligere i høst. Her er hovedresultatene fra rapporten.  

Mange seniorer, men lav avgangsalder

 • Nærmere hver fjerde ansatt er over 55 år. Dette utgjør omtrent 11 000 av menneskene i næringen.
 • Andelen yngre seniorer (55 til 60 år) er høyere enn i andre deler av arbeidslivet, mens det er få av de eldste seniorene (67 år og eldre).
 • Gjennomsnittlig pensjoneringsalder er 64 år. Det er lavere enn i andre deler av arbeidslivet.
 • Effektiv pensjonsalder er særlig lav i bedrifter som nedbemanner. Tidlig avgang hos noen påvirker avgangstidspunktet for andre.
 • Virksomhetene svarer at de er tjent med høyere effektiv pensjonsalder.
 • Naturlig avgang vil redusere sysselsettingen med mellom 500-1000 per år framover.

Utdanningsnivået er lavest blant de eldste, særlig for kvinner

Utdanning etter alder

Flertallet av finansbedriftene har en seniorpolitikk

 • Redusert/fleksibel arbeidstid og tilpasning av arbeidsoppgaver er vanligst.
 • Karriereplanlegging og etterutdanning er relativt lite brukt som seniorpolitiske tiltak. 
 • De fleste har bedriftsintern aldersgrense på 70 år.
Seniorpolitiske tiltak

Seniorene trives godt i næringen

Seniorene mener de

 • mestrer arbeidsoppgavene sine meget godt,
 • har interessante arbeidsoppgaver,
 • behersker nye datasystemer,
 • er en ressurs for virksomheten,
 • bidrar til opplæring av yngre medareidere og
 • at arbeidsmiljøet er hyggelig og inkluderende.

Personalledelsen mener at seniorer gjør en like god jobb og har like muligheter til nye arbeidsoppgaver som yngre.

Forskjellsbehandling og omstillingsvilje

 • En del seniorer opplever at yngre foretrekkes ved innføring av ny teknologi og ved lønnsopprykk.
 • De fleste seniorene er villige til å lære nytt og å skifte arbeidsoppgaver, men negative til å bytte arbeidssted.
 • «Arbeidsmiljøet» og «om arbeidet er interessant» er mest viktig for seniorenes valg om å stå lengre i jobb, ikke spesifikke seniortiltak som redusert arbeidstid og tilrettelegging. 
 • Tillitsvalgte og personalledere er enige om at seniorene i noe mindre grad selv tar initiativ til kompetanseheving eller endring av arbeidsoppgaver.
 • Lavtlønte og lavt utdannede er minst villige til å omstille seg.

Ønske om mer fritid er viktigst for pensjoneringsbeslutningen

Faktorer for pensjonering

Selv om ønsket om mer fritid og tid med venner og familie er den viktigste faktoren for pensjonering, tyder noen av de andre svarene på at det også forekommer noe ytre påvirkning på beslutningen. 

Omstillingstrykket i næringen er stort 

 • Over 80% av seniorene jobber i en bedrift som har nedbemannet.
 • Over 80% av seniorene har opplevd vesentlige endringer i arbeidssituasjonen siste 5 år.
 • …men bare knapt 50% tror arbeidssituasjonen vil endres de neste 5 årene.
 • Hver tredje pensjonist i undersøkelsen har gått av med sluttpakke.

Kompetanse vektlegges mest ved nedbemanning

 • Kompetanse og arbeidsprestasjoner vektlegges mest ved nedbemanning. Kostnader synes ikke å tillegges særlig vekt.
 • Samtidig teller alder og pensjonsmuligheter nesten like mye som ansiennitet.

Et todelt bilde

På den ene side - 

 • Seniorene trives godt og ledere ønsker at de jobber lengre.
 • Flertallet av finansbedriftene har en politikk for å få ansatte til å jobbe lengre.

På den andre side -

 • Det er høyt omstillingstrykk og store deler av næringen nedbemanner.
 • Kompetanse avgjørende ved nedbemanning, samtidig som karriereplanlegging og etterutdanning i mindre grad benyttes som tiltak for å få ansatte til å jobbe lengre.

Men framtidsutsiktene er relativt positive - 

 • De yngste seniorene har høyere utdannelse og mer interessert i kompetanseheving og bytte av arbeidsoppgaver enn de eldste.

Nå når vi har fått mer fakta på bordet, bør vi også benytte muligheten til å tenke nytt rundt seniorpolitikken, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Rapport fra Proba samfunnsanalyse

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg av ansatte over 55 år, pensjonister, tillitsvalgte og personalledere. Undersøkelsen ble gjennomført i april/mai 2017.