AFP-statistikk i 2010 - Siste år for Finansnæringens egen ordning

Gå til hovedinnhold

AFP-statistikk i 2010 - Siste år for Finansnæringens egen ordning

Tall fra AFP-statistikken er gjengitt og omtalt i "Administrasjonens rapport om virksomheten" som er vedlegg til FAs årsberetning i de enkelte år. Kapitlet representerer også årsrapporten for AFP-ordningen.

Tall fra statistikken er presentert og omtalt i årsrapporten om AFP i Finansnæringen. Se .pdf-fil i boksen til høyre.