AFP-statistikk 2009

Gå til hovedinnhold

AFP-statistikk 2009

Tall fra AFP-statistikken er gjengitt og omtalt i "Administrasjonens rapport om virksomheten" som er vedlegg til FAs årsberetning i de enkelte år. Kapitlet representerer også årsrapporten for AFP-ordningen.

Tall fra statistikken er gjengitt som diagrammer i .pdf-fil i boksen til høyre, der også årsrapporten om AFP i Finansnæringen finnes som .pdf-fil.