Nye arbeidsrettsadvokater i Finans Norge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye arbeidsrettsadvokater i Finans Norge

Finans Norge arbeidslivområdet har i 2018 styrket sin juridiske rådgivningskapasitet.

Therese Høyer Grimstad har 10 års erfaring som advokat med bred erfaring innenfor arbeidsrett, herunder omorganiseringer, oppsigelser, pensjon og personvern, samt prosedyre for domstolene. Therese Høyer Grimstad er ansatt som advokat/fagsjef fra 1. mai 2018. Theres Høyer Grimstad kan kontaktes av medlemmene, se kontaktinformasjon under.

Thomas Keiserud er spesialist innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, samt arbeidsgiverpolitiske spørsmål. Før Keiserud tiltrådte som advokat/fagsjef hos Finans Norge 1. september 2018, har han i 13 år arbeidet i all hovedsak med arbeidsrett fra ulike ståsteder som Regjeringsadvokaten, LO, NHO, Statoils arbeidsrettsavdeling og Hjort DA. Thomas Keiserud kan kontaktes av medlemmene, se kontaktinformasjon under.

Pål Viksmoen er advokatfullmektig med masteroppgave innen individuell arbeidsrett. Pål Viksmoen ble ansatt 1.april 2018. Pål Viksmoen kan kontaktes av medlemmene, se kontaktinformasjon under.

 

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no
Thomas Keiserud

Thomas Keiserud

Advokat/fagsjef kollektiv arbeidsrett

917 01 996 Thomas.Keiserud@finansnorge.no
Pål Viksmoen

Pål Viksmoen

advokatfullmektig

948 38 840 Pal.Viksmoen@finansnorge.no