Arbeidslivområdet i Finans Norge

Gå til hovedinnhold

Arbeidslivområdet i Finans Norge

Arbeidslivavdelingen har ansvar for tarifforhandlinger, medlemsrådgivning og arbeidslivspolitikk.

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler, og arbeidslivavdelingen gjennomfører de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Tilgang til egne medlemssider for arbeidsgivere

Bedrifter med arbeidsgivermedlemskap får tilgang til medlemssider med medlemstjenester for arbeidsgivere ved å melde inn sine HR-kontakter til Finans Norges arbeidslivsavdeling: arbgiv@finansnorge.no. Nye HR-kontakter eller personer tilknyttet HR i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap bes ta kontakt med Finans Norges arbeidslivsavdeling. Brukernavn og passord vil være det samme som for Finans Norges øvrige medlemssider

Rådgivning til medlemmer

Rådgivning til medlemmene i arbeidsrettslige spørsmål (kollektiv og individuell arbeidsrett) og andre temaer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av arbeidslivområdets arbeid. Arbeidslivområdet har også ansvar for å utvikle arbeidslivspolitikken i Finans Norge, og for statistikk knyttet til lønn og sykefravær. 

 

Prioriterte saker for arbeidsliv

Her er de fem viktigste sakene som Arbeidsliv skal jobbe med. Disse prioriterte sakene kalles "topp rullerende 5", eller bare TR5. Det er Hovedutvalg arbeidsliv (HUA) som vedtar Arbeidslivs prioriteringer to ganger i året.