Arbeidsgiverområdet i Finans Norge

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Arbeidsgiverområdet i Finans Norge

Arbeidsgiverområdet har ansvar for tarifforhandlinger, medlemsrådgivning og arbeidslivspolitikk.

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler, og arbeidsgiverområdet gjennomfører de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO. Rådgivning til medlemmene i arbeidsrettslige spørsmål (kollektiv og individuell arbeidsrett) og andre temaer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av arbeidsgiverområdets arbeid. Arbeidsgiverområdet har også ansvar for å utvikle arbeidslivspolitikken i Finans Norge, og for statistikk knyttet til lønn og sykefravær. 

Arbeidsgiverområdet har bakgrunn i Finansnæringens Arbeidsgiverforening, som ble en del av Finans Norge fra 1. januar 2013.

Du kan kontakte arbeidsgiverområdet direkte på arbgiv@finansnorge.no

Ansatte i arbeidsgiverområdet (gå inn på Velg ansvarsområde/Prosessområde arbeidsgiver)

Arbeidsgiverområdet har et eget hovedutvalg med representanter fra medlemsbedriftene