Arbeidslivområdet i Finans Norge

Gå til hovedinnhold

Arbeidslivområdet i Finans Norge

Arbeidslivområdet har ansvar for tarifforhandlinger, medlemsrådgivning og arbeidslivspolitikk.

Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler, og arbeidslivområdet gjennomfører de årlige sentrale tarifforhandlingene med Finansforbundet og LO.

Rådgivning til medlemmene i arbeidsrettslige spørsmål (kollektiv og individuell arbeidsrett) og andre temaer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår er en viktig del av arbeidslivområdets arbeid. Arbeidslivområdet har også ansvar for å utvikle arbeidslivspolitikken i Finans Norge, og for statistikk knyttet til lønn og sykefravær. 

Arbeidslivområdet har utspring i Finansnæringens Arbeidsgiverforening, som ble en del av Finans Norge fra 1. januar 2013.

Du kan kontakte arbeidslivområdet direkte på arbgiv@finansnorge.no

Ansatte i arbeidslivområdet (gå inn på Velg ansvarsområde/Prosessområde arbeidsliv)

Arbeidslivområdet har et eget hovedutvalg med representanter fra medlemsbedriftene