Kommentarer til tariffavtalene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Kommentarer til tariffavtalene

Kommentarene inneholder utfyllende forklaringer til bestemmelsene i hovedavtalen og sentralavtalen i finans, samt supplerende informasjon om relevante lover og forskrifter.

Kommentarene er skrevet av fagpersoner i Finans Norge/prosessområde arbeidsgiver.

Vi anbefaler at du bruker vedlagte PDF-fil. Bruk søkefunksjon i din nettleser for å ta deg til ønsket tekst.

Kommentarene ble sist oppdatert 1. juli 2017.