Avtaleverket

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Avtaleverket

Hovedavtalene

Hovedavtalen er første del av alle tariffavtaler mellom hovedtariffpartene i finans. Hovedavtalen er også første del av den enkelte bedriftsavtale.

Sentralavtalene

Sentralavtalen i finansnæringen inneholder regler om kollektive lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge.

Bedriftsavtaler

Tanken bak bedriftsavtalekonstruksjonen har vært å gi de lokale parter et nærmere eierforhold til bestemmelsene de er bundet av, og samtidig å gi partene mulighet til å fremforhandle mer fleksible ordninger som bedre ivaretar den enkelte bedrifts behov i markedet.

Særavtaler

I den enkelte bedrift kan det ved enighet mellom ledelse og tillitsvalgte opprettes skriftlige særavtaler som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Regler i særavtale kan senere inntas i bedriftsavtalen dersom partene er enige om det. Eventuell uenighet om hvorvidt regler i særavtale skal inntas i bedriftsavtalen, kan ikke bringes inn for tvistenemndsbehandl...

Kommentarer til tariffavtalene

Kommentarene inneholder utfyllende forklaringer til bestemmelsene i hovedavtalen og sentralavtalen i finans, samt supplerende informasjon om relevante lover og forskrifter.