Sjekk hva sykefraværet i din bedrift koster

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sjekk hva sykefraværet i din bedrift koster

Vet du hva sykefraværet koster for din bedrift? IA-web er en statistikkportal utviklet av NAV. Den viser hvordan sykefraværet har vært i din virksomhet de siste årene. Portalen er åpen for alle virksomheter som har gyldig tilgang via Altinn.

Illustrasjonsfoto statistikk

IA-web viser statistikk for utviklingen i sykefraværet de siste fem årene. Tallene blir oppdatert hvert kvartal og viser det legemeldte sykefraværet. Egenmeldinger er ikke en del av statistikken.

Mulighet for å sammenlikne

I portalen får du en oversikt over hvordan sykefraværet fordeler seg på kvartal, kjønn, alder, yrker, bruk av gradert sykmelding og antall sykefraværstilfeller. Dessuten kan du se sykefraværet i egen virksomhet opp imot gjennomsnittet i næringen og det samlede sykefraværet i Norge. Kombinert med virksomhetens egen statistikk er dette et godt grunnlag for å jobbe videre med sykefravær og arbeidsmiljø.

Vet du hva sykefraværet koster?

Ikke alle er klare over hva sykefraværet faktisk koster. Dette får du også oversikt over i portalen. Sykefraværet blir regnet om til antall tapte dagsverk. Virksomheten kan selve velge hvor mye et dagsverk utgjør hos seg. Til slutt kan du se hvor mye sykefraværet koster egen virksomhet i året. Tallgrunnlaget hentes fra rapporteringen via A-ordningen.

Innlogging via Altinn

Portalen krever innlogging, og det er kun de i virksomheten som har gyldig tilgang som kan benytte seg av tjenesten. For å få tilgang må du ha rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet. Du finner mer informasjon om tilgang på portalens side hos Altinn.

Sykefravær i finansnæringen

Sykefraværsstatistikken gir tall for legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken leveres av SSB, og har grunnlag i den nasjonale fraværsstatistikken.

Arbeidstaker som føler seg syk. Foto.
Foto: kamiphotos / adobe stock