Lønn ved fravær

Gå til hovedinnhold

Lønn ved fravær

Foreldrepenger/lønn ved fødsel og adopsjon

Rett til foreldrepenger og full lønn ved fødsel og adopsjon Regler om rett til foreldrepenger fra trygden og full lønn ved fødsel og adopsjon står i folketrygdloven kapittel 14 og sentralavtalen § 13. Trygden dekker foreldrepenger inntil 6 G. Personer med inntekt under 6 G får derfor foreldrepenger tilsvarende full lønn fra trygden. For personer med høyere inntekt dekker...

Sykepenger/lønn under sykdom

Rett til sykepenger og full lønn under sykdom Arbeidstaker som har vært i arbeid i minst 4 uker og som blir arbeidsufør på grunn av sykdom, har rett til sykepenger fra trygden i inntil 1 år. Dette følger av folketrygdloven § 8-2, § 8-4 og § 8-12. Under fraværet ytes sykepenger fra trygden med inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For personer med høyere inntekt dekke...