Lønn og ytelser

Gå til hovedinnhold

Lønn og ytelser

Beskatning av gaver, personalrabatter og tredjemannsytelser

Fra januar 2021 ble det iverksatt endringer i gavereglene som er ment å gi arbeidsgiver større fleksibilitet. I januar 2019 kom det nye regler rundt beskatning av personalrabatter og tredjemannsytelser. På grunn av massiv kritikk mot de nye iverksatte regle...

Bilde av mynter i tre stabler

Veileder til foreldrepermisjonstillegget

Etter tariffoppgjøret 2018 kan man som arbeidstaker i finans ha rett på et lønnstrinn når man kommer tilbake fra foreldrepermisjon. Vi gjennomgår vilkår og grensetilfeller i denne artikkelen.

far.barn.

Sykepenger/lønn under sykdom

Rett til sykepenger og full lønn under sykdom Arbeidstaker som har vært i arbeid i minst 4 uker og som blir arbeidsufør på grunn av sykdom, har rett til sykepenger fra trygden i inntil 1 år. Dette følger av folketrygdloven § 8-2, § 8-4 og § 8-12. Under fraværet ytes sykepenger fra trygden med inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For personer med høyere inntekt dekke...

Foreldrepenger/lønn ved fødsel og adopsjon

Rett til foreldrepenger og full lønn ved fødsel og adopsjon Regler om rett til foreldrepenger fra trygden og full lønn ved fødsel og adopsjon står i folketrygdloven kapittel 14 og sentralavtalen § 13. Trygden dekker foreldrepenger inntil 6 G. Personer med inntekt under 6 G får derfor foreldrepenger tilsvarende full lønn fra trygden. For personer med høyere inntekt dekker...