Kompetanseutvikling

Gå til hovedinnhold

Kompetanseutvikling

Rett til utdanningspermisjon er en del av kompetansereformen, og er regulert i arbeidsmiljøloven § 12-11. Hensikten er å styrke det generelle utdanningsnivået i samfunnet og å møte arbeidslivets og den enkeltes behov for økt kompetanse og omstilling. Retten til utdanningspermisjon er et tilbud til arbeidstakere som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning.

Utdanningspermisjon kan tas ut som heltids- eller deltidspermisjon, og kan kreves for inntil tre år.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en faktaside om utdanningspermisjon. Se link til høyre på denne siden.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling i finans er regulert i sentralavtalens kapittel 5. Reglene er nærmere omtalt i kommentarer til hovedavtalen og sentralavtalen.