Ny reforhandlet IA-avtale

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny reforhandlet IA-avtale

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Finans Norge mener det er positivt at avtalen åpner for en diskusjon om sykelønnsordningen fremover. 

Ny IA-avtale ble signert 18. desember, og gjelder fra 01.01.2019 til 31.12.2022.

Gjelder hele arbeidslivet

Den nye avtalen skiller seg fra tidligere avtaler ved at den dekker hele arbeidslivet. Tiltakene knyttet til avtalen skal nå gjøres tilgjengelig for alle. Det er dessuten lagt inn flere nye tiltak, bl.a.:

  • Etablering av en ny arbeidsmiljøsatsing med en ny nettportal 
  • Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. 
  • Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer smed særlige utfordringer
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte
  • Flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Åpner for at sykelønnsordningen kan diskuteres

Sykelønnsordningen har ikke vært en del av forhandlingene, men avtalen åpner for at partene kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn. 
 
– Det er positivt at avtalen åpner for en diskusjon om sykelønnsordningen fremover, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr, som også trekker frem avtalens nye tiltak knyttet til kompetanse som en viktig utvikling av avtalen. 
 

Les regjeringens pressemelding her

Redusert sykefravær i finans, men ikke helt i mål

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har nå vart i 17 år og skal etter planen reforhandles denne høsten. Et av hovedmålene med avtalen var å redusere sykefraværet med 20 prosent. Også for finansnæringen gjenstår en del arbeid for å...

Forkjølet person. Foto.