Frivillig med utvidet egenmelding etter ny IA-avtale

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Frivillig med utvidet egenmelding etter ny IA-avtale

Ny IA-avtale trådte i kraft 1. januar 2019. Utvidet egenmeldingsordning er ikke lenger en obligatorisk del av avtalen.

Ny IA-avtale innebærer at alle virksomheter er en del av IA-samarbeidet og får dermed tilgang til virkemidlene som tidligere kun var forbeholdt IA-virksomheter. En konsekvens av dette er at retten til utvidet egenmelding ved sykdom ikke lenger er en del av avtalen.

syk.sofa.iaavtale.hjemme.

Den tidligere IA-avtalen regulerte en plikt for virksomheter tilsluttet IA-avtalen til å ha en egenmeldingsordning som innebar 24 egenmeldingsdager eller inntil 3 egenmeldingstilfeller av 8 dager. At ordningen ikke lenger er en del av IA-avtalen innebærer at det nå at det er opp til den enkelte bedrift å videreføre, avvikle eller etablere en slik ordning etter reglene i folketrygden.

Anbefaling

I ny avtale oppfordres virksomheter til å opprettholde eller innføre utvidet egenmeldingsordning. Finans Norge anbefaler medlemmene til å evaluere dagens egenmeldingsordning for deretter å beslutte videre ordning. Det er mange fordeler med utvidet egenmeldingsordning, likevel anbefales en grundig gjennomgang slik at man er bevisst både fordeler og ulemper.

Involvering av tillitsvalgte

Virksomheter som har en ordning om utvidet egenmelding i dag og som ønsker å videreføre den, bør orientere de tillitsvalgte om dette. Øvrige virksomheter som enten vurderer å avvikle eller etablere en utvidet ordning må drøfte dette med de tillitsvalgte før beslutning.

Ytterligere informasjon om ny IA-avtale (Regjeringen.no)

Ny reforhandlet IA-avtale

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Finans Norge mener det er positivt at avtalen åpner for en diskusjon om sykelønnsordningen fremover.