Inkluderende arbeidsliv

Gå til hovedinnhold

Inkluderende arbeidsliv

Frivillig med utvidet egenmelding etter ny IA-avtale

Ny IA-avtale trådte i kraft 1. januar 2019. Utvidet egenmeldingsordning er ikke lenger en obligatorisk del av avtalen. Ny IA-avtale innebærer at alle virksomheter er en del av IA-samarbeidet og får dermed tilgang til virkemidlene som tidligere kun var...

syk.sofa.iaavtale.hjemme.

Ny reforhandlet IA-avtale

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om en ny IA-avtale for de neste fire årene. Finans Norge mener det er positivt at avtalen åpner for en diskusjon om sykelønnsordningen fremover. 

Inkluderende arbeidsliv

Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft og gir tilhørighet, utviklingsmuligheter og inntektssikring for den enkelte. Det er en felles utfordring å redusere sykefraværet og bremse frafallet fra arbeidslivet.

Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Reglene om oppfølging av sykmeldte i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven ble endret 1. juli 2014. Formålet med lovendringene er å gjøre sykefraværsarbeidet enklere for virksomhetene og å målrette innsatsen mot sykmeldte som har et særlig behov for tett oppfølging.