Har din bedrift oppdatert varslingsrutinene?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Har din bedrift oppdatert varslingsrutinene?

Fra 1. januar 2020 gjelder nye regler for varsling. Dagens regler tydeliggjøres og enkelte nye regler innføres. Vi har tidligere omtalt regelendringene.

Foto: Rød figur som skiller seg ut i en gruppe hvite figurer
Kilde: Adobe Stock

Alle virksomheter med 5 ansatte eller flere plikter å ha skriftlige rutiner for varsling. Fra nyttår er det et krav om varslingsrutinene skal angi arbeidsgivers saksbehandling av et mottatt varsel. Finans Norge har utarbeidet et eksempel på rutiner for varsling etter regelendringen. Husk at varslingsrutinene skal utarbeides og oppdateres i samarbeid med de tillitsvalgte.