Arbeidstid

Gå til hovedinnhold

Arbeidstid

EFTA-dom om grensen mellom arbeidstid og fritid

EFTA- domstolen avga 27. november 2017 en rådgivende uttalelse om grensen mellom arbeidstid og fritid for arbeidstakere som pålegges å møte utenfor sitt vanlige arbeidssted. 

Ledende eller særlig uavhengig stilling

Reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet for alle arbeidstakere, men ledende og særlig uavhengige stillinger er unntatt fra de fleste av disse reglene. Når Arbeidstilsynet er på tilsyn hos bedrifter kontrollerer de ofte om arbeidsgiver har gjort korrekte vurdering av hvilke ansatte som har ledende eller særlig uavhengige stillinger. 

Arbeidstakerne er vinnerne med mer fleksibilitet

Finans Norge støtter et regulert arbeidsliv, hvor arbeidsmiljøloven og tariffavtaler skal og bør være grunnsteinen i den norske arbeidslivsmodellen. Nettopp derfor er det nødvendig med en oppmykning av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid.

NOU 2016:1 arbeidstidsutvalget

30.juni 2016 avga Finans Norge sitt svar til Arbeids- og sosialdepartementet på NOU 2016: 1 arbeidstidsutvalget

Arbeidstid

Ved siden av lønn er arbeidstid et sentralt element i de fleste arbeidsforhold. Arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 10, hovedavtalen § 7 nr. 4 c og d og sentralavtalen kapittel 2. Mer detaljerte regler om arbeidstid finnes imidlertid i finansbedriftens egen bedriftsavtale og i den personlige arbeidsavtale.

Overtid og mertid

Det er viktig å skille mellom overtidsarbeid og merarbeid. Overtidsarbeid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-6 og sentralavtalen § 11.