Suspensjon

Gå til hovedinnhold

Suspensjon

Hvis arbeidsgiver har grunn til å tro at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, kan arbeidstaker pålegges å fratre mens saken undersøkes, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-13.

Ofte har suspensjon som formål å få klarlagt om arbeidstaker faktisk har gjort det vedkommende mistenkes for, og i så måte må det forutsettes at arbeidsgiver bruker suspensjonstiden effektivt til å gjøre de nødvendige undersøkelser.

Maksimalt tre måneder

Arbeidsgiver skal fortløpende vurdere om vilkårene for suspensjon fortsatt er oppfylt. I motsatt fall skal suspensjonen straks oppheves. Suspensjonsperioden er normalt maksimalt tre måneder. Suspensjon ut dette må være begrunnet i forholdets særlige art. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis det er reist tiltale mot arbeidstaker i den aktuelle saken. 

Beholder lønn

I suspensjonstiden beholder arbeidstakeren vanlig lønn. Hvis arbeidstaker avskjediges i suspensjonsperioden, vil avskjeden erstatte suspensjonen. Lønnen stopper da fra og med avskjedstidspunktet.