Oppsigelse

Gå til hovedinnhold

Oppsigelse

Et arbeidsforhold opphører som regel ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold, for eksempel vikariater, vil ikke et arbeidsforhold opphøre av seg selv. En oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet i arbeidsgiverens, virksomhetens eller den ansattes forhold.

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold kan for eksempel være aktuelt ved alvorlige brudd på arbeidsavtalen. Terskelen for å si opp prøvetidsansatte ligger noe - og ikke helt ubetydelig -  lavere enn ved oppsigelse utenfor prøvetiden. Oppsigelse av prøvetidsansatte må være begrunnet i arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-6 (1).

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold (rasjonalisering mv.)

Oppsigelse som er begrunnet med driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak vil ikke være saklig hvis arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby arbeidstaker, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-7 (2).

Særlig vern mot oppsigelse

Sykdom er ikke grunnlag for oppsigelse det første året man er sykemeldt, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-8. Hvis en arbeidstaker har vært syk i mer enn ett år, gjelder de vanlige reglene om saklig grunn til oppsigelse, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-7. Graviditet eller foreldrepermisjon i barnets første leveår er heller ikke saklig grunn til oppsigelse, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-9. Det kan likevel være anledning til å si opp en arbeidstaker mens vedkommende er sykmeldt det første året, gravid eller i foreldrepermisjon, hvis arbeidsgiver har en saklig grunn. Et eksempel er nødvendig nedbemanning.

Oppsigelsesfrister

For fast ansatte gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 3 måneder, jfr. Hovedavtalens § 19. I oppsigelsestiden består arbeidsforholdet, og rettigheter og plikter etter arbeidsavtalen kan fortsatt gjøres gjeldende av begge parter.

Oppsigelsesfristen løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-3 (4).

Eksempel:

En ansatt sier opp sin stilling fra 2. desember. Oppsigelsesfristen er 3 måneder og regnes fra 1. januar. Fratreden skjer 31. mars.

Det er ikke noe i veien for at partene i det konkrete tilfellet etter ønske fra arbeidstaker blir enige om en tidligere fratreden.

Maler (krever innlogging):

Innkalling drøftelsesmøte oppsigelse

Oppsigelse pga arbeidstakers forhold

Nedbemanning steg for steg