Avskjed

Gå til hovedinnhold

Avskjed

Arbeidsgiver kan avskjedige arbeidstaker hvis vedkommende har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-14.

Arbeidsgiver må reagere med det samme dersom avskjed skal benyttes. Avskjed innebærer at arbeidsforholdet heves og opphører umiddelbart, dvs. på dagen.

Ved avskjed har ikke arbeidstaker rett til å stå i stillingen under behandlingen av saken, med mindre retten bestemmer det.