Opphør av ansettelsesforholdet

Gå til hovedinnhold

Opphør av ansettelsesforholdet

Oppsigelse

Et arbeidsforhold opphører som regel ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold, for eksempel vikariater, vil ikke et arbeidsforhold opphøre av seg selv. En oppsigelse fra arbeidsgiver må være saklig begrunnet i arbeidsgiverens, virksomhetens eller den ansattes forhold.

Avskjed

Arbeidsgiver kan avskjedige arbeidstaker hvis vedkommende har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-14.

Sluttavtaler

En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om avslutning av arbeidsforholdet. Sluttavtaler kan være et alternativ til oppsigelse både i forbindelse med nedbemanning og i personalsaker. Vanligvis innebærer en sluttavtale at arbeidsgiver betale et vederlag til arbeidstaker (sluttpakke) som en motytelser til at arbeidstaker aksepterer at arbeidsforholdet...

Suspensjon

Hvis arbeidsgiver har grunn til å tro at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed, kan arbeidstaker pålegges å fratre mens saken undersøkes, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-13.

Formkrav og prosedyreregler

Det er viktig at arbeidsgiver følger gjeldende formkrav og prosedyreregler ved oppsigelse av arbeidstaker. Her kan du lese mer om hvordan arbeidsgiver må gå frem.

Stillingsvernet for ansatte som ikke består AFR og GOS

Finans Norge har utarbeidet et notat om stillingsvernet for ansatte som ikke består prøvene for AFR og GOS (Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere innen skadeforsikring).