Ny aldersgrense: Husk fristen 1. juli!

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny aldersgrense: Husk fristen 1. juli!

Hvis bedriften til nå har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år (etablert før 1. juli 2015), er det gitt anledning i arbeidsmiljøloven til å beholde 67 år som aldersgrense frem til 1. juli 2016. Fra 1. juli er laveste tillatte bedriftsinterne aldersgrense 70 år. Hvis bedriften ønsker å benytte adgangen til bedriftsintern aldersgrense på 70 år, er det viktig at grensen fastsettes før 1. juli .

Den nye aldersgrensen skal drøftes med de tillitsvalgte før den fastsettes.

Hvis bedriften ikke innfører ny bedriftsintern aldersgrense, blir grensen 72 år fra 1. juli 2016 (lovens nye aldersgrense for stillingsvernet). Det vil fortsatt være mulig å fastsette en bedriftsintern aldersgrense på 70 år etter 1. juli 2016, men da vil lovens 72- årsgrense gjelde i perioden fra 1. juli og frem til en eventuell bedriftsintern aldersgrense på 70 år er fastsatt.

Vilkår for en gyldig bedriftsintern aldersgrense på 70 år:

  • Aldersgrensen må gjøres kjent for de ansatte
  • Aldersgrensen må praktiseres konsekvent
  • Arbeidstaker må ha rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning (obligatorisk tjenestepensjon og folketrygd antas å oppfylle dette vilkåret)

Konsekvenser av ny bedriftsintern aldersgrense på 70 år fra 1. juli 2016 for arbeidstaker:

  • Hvis bedriften har en gyldig bedriftsintern aldersgrense på 67 år i dag, kan 67 år beholdes som aldersgrense for ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016. Plikt til fratreden forutsetter imidlertid at varsel om fratreden har kommet frem til den ansatte før 1. juli 2016.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil aldersgrensen være 70 år hvis bedriften har fastsatt dette som aldersgrense med virkning fra 1. juli. Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven § 15-13a (5) og (6) skal følges.

Les om de nye aldersgrensene og vilkårene for gyldig aldersgrense.