Lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering

Diskrimineringsnemnda er fra og med 1. januar 2020 gitt myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings og diskrimineringsloven, saker som i dag må bringes inn for domstolen.

klesklype.diskriminering.sex.mangfold.
Kilde: Adobe Stock

Rettspraksis har vist at det er svært få saker om seksuell trakassering som behandles av domstolene. Muligheten til å bringe inn saken inn for Diskrimineringsnemnda fra og med 1. januar 2020 skal gjøre at terskelen for behandling av saker om seksuell trakassering senkes, at det løses på lavest mulig nivå, er kostnadsfritt og gir et reelt retts- og diskrimineringsvern.

Diskrimineringsnemndas behandling er normalt skriftlig. I saker om seksuell trakassering er det likevel åpnet for å kreve muntlig behandling og dermed legge til rette for avhør av parter og vitner.

Myndighet til å ilegge oppreisning

Diskrimineringsnemnda er også gitt myndighet til å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Diskrimineringsnemnda har i dag tilsvarende myndighet i andre diskrimineringssaker.

Ombudets veilednings- og hjelpetilbud styrkes

Likestillings- og diskrimineringsombudets veilednings- og hjelpetilbud til personer som utsettes for seksuell trakassering styrkes. Hovedfokus rettes mot det forebyggende og strukturelle arbeidet. Det skal videre presiseres i diskrimineringsombudsloven § 5 at ombudet også gir veiledning i enkeltsaker.

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no