Lovendringer

Gå til hovedinnhold

Lovendringer

Lavterskeltilbud for håndheving av seksuell trakassering

Diskrimineringsnemnda er fra og med 1. januar 2020 gitt myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings og diskrimineringsloven, saker som i dag må bringes inn for domstolen.

klesklype.diskriminering.sex.mangfold.
Kilde: Adobe Stock

Endringer i reglene om varsling

Samtlige bestemmelser i arbeidsmiljølovens kap. 2A om varsling blir endret fra 1. januar 2020. Nye regler innføres og gjeldende regler tydeliggjøres.

varsling.advarsel.fare.skjerm.symboler.
Kilde: Adobe Stock