Lovendringer

Gå til hovedinnhold

Lovendringer

Endringer i foreldrepengeperioden fra 1. juli 2018

Uttak med full sats Stortinget har vedtatt å dele foreldrepengeperioden i tre like deler ved 100 % uttak. Mødre- og fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker. Fellesperioden blir redusert til 16 uker mot dagens ordning på 26 uker. Endringen reduserer foreldrenes...

Spedbarn. Foto.

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2019

Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som betyr skjerpede krav til fast ansettelse og utvidet adgang for arbeidstakere til å kreve fast ansettelse. Det er også vedtatt begrensninger i muligheten til å inngå tariffavtale om innleie av...