Nyheter, dommer og lovendringer

Gå til hovedinnhold

Nyheter, dommer og lovendringer

Oppsigelse av særavtale – rettighetene består?

I en nylig sak kom Borgarting lagmannsrett til at retten til et undervisningstillegg som var forankret i en særavtale, fortsatt gjaldt i de individuelle arbeidsforholdene selv om særavtalen selv var sagt opp og opphørt. Dette kalles gjerne individuell...

Et forstørrelsesglass med et paragraftegn i fokus.Illustrasjonsfoto.

Lovendringer med virkning fra 1. juli på arbeidslivsområdet

Det er flere lovendringer på arbeidsrettens område som trer i kraft fra 1. juli: Endringer i reglene for hjemmekontor, slutt på midlertidig ansettelse på generelt grunnlag, videreføring av enkelte korona-regler og opphør av retten til å søke om refusjon av...

Bøker stablet etter hverandre.Foto.
Illustrasjonsfoto: Bednarek/AdobeStock