Nyheter, dommer og lovendringer

Gå til hovedinnhold

Nyheter, dommer og lovendringer

Kan ha rett til å beholde vilkår ved opphør av tariffavtale

Det har lenge vært uenighet i juridisk teori om vilkår i en tidligere tariffavtale kan bli del av de individuelle avtalevilkårene for hver enkelt arbeidstaker, og gjelde også etter at den tidligere tariffavtalen har opphørt. Dette blir omtalt som individuel...

To som hilser på hverandre. Bilde.

Oppsigelse i prøvetid ble satt til side av Høyesterett

Den 18. mars 2021 avsa Høyesterett en dom (HR-2021-605-A) som gir noen avklaringer rundt arbeidssøkers opplysningsplikt overfor arbeidsgiver, og adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetid som følge av arbeidssøkers manglende og villedende opplysninger.

Illustsrasjonsbilde: Hånd som holder en paragraf