Nyheter, dommer og lovendringer

Gå til hovedinnhold

Nyheter, dommer og lovendringer

Innleide arbeidstakere kan ha rett til selskapsbonus

Det har i flere år vært usikkert om innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak (vikarbyrå) har rett til utbetaling fra innleierens resultatbaserte bonusordning på virksomhetsnivå (selskapsbonus). Nå har Høyesterett i en dom 2. november 2020 (HR-2020-2109-...

Illustrasjonsbilde: Lovparagraf sett gjennom et forstørrelsesglass