Permitteringsgrunnlag - lokal avtale, jf. HA § 21 nr.1 a)

Gå til hovedinnhold