Steg 7: Permittering iverksettes

Gå til hovedinnhold

Steg 7: Permittering iverksettes

Når varselet løper ut, iverksettes permitteringen. Da suspenderes arbeidstakerens rett og plikt til å arbeide og arbeidsgivers lønnsplikt. De første to dagene etter at permitteringen er iverksatt yter arbeidsgiver likevel full lønn. Dette kalles arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden er normalt 15 dager, men er midlertidig redusert til to dager på grunn av koronasituasjonen. Samtidig er perioden arbeidstaker mottar full lønn utvidet til totalt 20 dager, hvor staten dekker de resterende 18 dagene. Etter utløpet av disse dagene vil arbeidstakeren normalt ha rett på dagpenger. NAV har egne sider om dagpenger under permittering.