Steg 4 B Forhandlinger med tillitsvalgte - lokal avtale

Gå til hovedinnhold

Steg 4 B Forhandlinger med tillitsvalgte - lokal avtale

Hvis permitteringsgrunnlaget er lokal enighet, jf. hovedavtalen § 21 nr. 1 a, vil forhandlingene innledes med en felles vurdering av behovet for permittering. Om arbeidsgiver og de tillitsvalgte kommer til enighet om at det foreligger behov for permittering, gjennomføres videre forhandlinger. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte må i dette tilfellet enes om de nærmere forholdene rundt gjennomføringen av permitteringen, herunder steg 1-3 ovenfor.

Det kan være hensiktsmessig at arbeidsgiver i forhandlingene med de tillitsvalgte har klart et avtaleutkast som grunnlag, slik at prosessen rundt avtaleinngåelse blir mer effektiv. Finans Norge har laget et avtaleutkast som kan benyttes som et utgangspunkt.