Steg 4 A Drøfting med tillitsvalgte - uforutsette hendelser

Gå til hovedinnhold

Steg 4 A Drøfting med tillitsvalgte - uforutsette hendelser

Hvis arbeidsgiver vurderer permitteringsgrunnlaget til å være uforutsette hendelser, jf. Hovedavtalen § 21 nr. 1 b, innledes drøftelsesmøtet med en drøfting rundt dette. Dersom det oppstår uenighet lokalt om grunnlaget kan benyttes, så skal Finans Norge kontaktes.

Dersom de lokale partene er enige om at grunnlaget for permittering er uforutsette hendelser, så skal de nærmere forholdene rundt gjennomføringen av en eventuell permittering drøftes, herunder steg 1-3 ovenfor. Det må settes opp protokoll fra drøftelsene. Finans Norge har laget en mal for slik protokoll. Eventuell uenighet om enkelte forhold bør fremkomme av protokollen.