Steg 3 Vurder lengden på permittering

Gå til hovedinnhold

Steg 3 Vurder lengden på permittering

Permittering kan som hovedregel vare i totalt 26 uker i en periode på 18 måneder, jf. Hovedavtalen NHO – YS/LO § 7-1 nr. 2 og permitteringslønnsloven § 3 (3). Arbeidsgiver bør gjøre en realistisk vurdering av lengden på permitteringen. Arbeidsgivers vurderinger skal drøftes med de tillitsvalgte.

Det er mulig å forlenge permitteringsperioden ved behov. Arbeidsgiver bør i permitteringsvarslet ta forbehold om forlengelse. Dette kan gjøres ved et uttrykkelig forbehold, at sluttidspunktet er angitt omtrentlig eller at usikkerhet om sluttidspunktet er markert for eksempel ved å angi permittering "i første omgang" osv.

Dersom permitteringsgrunnlaget er lokal enighet, jf. Hovedavtalen § 21 nr. 1 a) forutsetter forlenget permitteringsperiode at de tillitsvalgte har samtykket til en slik forlengelse.  Er permitteringsgrunnlaget uforutsette hendelser etter Hovedavtalen § 21 nr. 1 a) må en eventuell forlengelse drøftes med de tillitsvalgte. Arbeidsgiver skal fortløpende vurdere om det fortsatt er grunnlag for permittering.