Steg 1 Vurder grunnlag for permittering etter hovedavtalen

Gå til hovedinnhold

Steg 1 Vurder grunnlag for permittering etter hovedavtalen

Arbeidsgiver må foreta en vurdering av hvilket permitteringsgrunnlag i Hovedavtalens § 21 som er aktuelt. Se nærmere beskrivelse av de enkelte grunnlagene ovenfor. Vurderingen må gjøres på bakgrunn den faktiske situasjonen på det aktuelle tidspunktet.

Arbeidsgiver bør foreta en bred skriftlig redegjørelse for de faktiske forhold som gjør at virksomheten vurderer det som nødvendig å permittere ansatte. Redegjørelsen vil være grunnlag for drøftelser med de tillitsvalgte.