Steg 0 Styrevedtak

Gå til hovedinnhold

Steg 0 Styrevedtak

Administrasjonen bør innledningsvis initiere en styrebehandling som resulterer i et styrevedtak der administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre kostnadsbesparende tiltak, herunder permittering. De tillitsvalgte bør informeres om situasjonen og gis mulighet til å komme med sine innspill før styrebehandlingen og eventuelt vedtak fattes.

Dersom administrasjonens innstilling går ut på at styret skal treffe beslutning om at permittering i en eller annen form skal gjennomføres, må saken drøftes med de tillitsvalgte i forkant.