HA § 21 nr. 1 c) – Samtykke fra sentrale parter

Gå til hovedinnhold

HA § 21 nr. 1 c) – Samtykke fra sentrale parter

Dersom de to foregående alternativene ikke er aktuelle permitteringsgrunnlag for en bedrift som har permitteringsbehov, kan likevel permittering finne sted dersom de sentrale parter samtykker til det.