HA § 21 nr. 1 b) - Permittering grunnet uforutsette hendelser

Gå til hovedinnhold

HA § 21 nr. 1 b) - Permittering grunnet uforutsette hendelser

Situasjonen knyttet til koronasituasjonen, herunder myndighetstiltakene, kan etter en konkret vurdering være en uforutsett hendelse etter Hovedavtalen § 21 nr. 1. a). Eksempelvis kan dette være tilfellet dersom kunder må avslutte eller utsette oppdrag som følge av koronaviruset. Eller der flere ansatte får påvist smitte slik at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes og driften derved må innstilles helt eller delvis. Også der nøkkelansatte eller flere ansatte blir satt i karantene/blir syke, kan dette innebære at øvrige ansatte ikke kan sysselsettes på forsvarlig måte. Et annet eksempel kan være der driften ikke kan opprettholdes når en stor del av arbeidsstokken ikke kan arbeide grunnet omsorgsoppgaver etter nedstenging av skoler og barnehager.

Ved permittering grunnet uforutsette hendelser er enighet/avtale med de tillitsvalgte ikke et vilkår. Saksbehandlingsreglene om drøfting m.m. gjelder likevel.

Varslingsfristen for permittering grunnet uforutsette hendelser er 2 dager.