HA § 21 nr. 1 a) - Permittering ved lokal avtale

Gå til hovedinnhold

HA § 21 nr. 1 a) - Permittering ved lokal avtale

Hvis behovet for permittering utvikler seg over en viss tid, og ikke skyldes en uforutsett hendelse, forutsetter permittering i utgangspunktet at arbeidsgiver inngår avtale med de tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 21 nr. 1 b). Slik avtale inngås etter reglene om særavtaler, jf. Hovedavtalen § 8. Finans Norge har utarbeidet en mal som eventuelt kan benyttes, se nedenfor under «Steg 4A».

Varslingsfristen for permittering ved lokal avtale er 14 dager.