1. Innledning

Gå til hovedinnhold

1. Innledning

Permittering er en midlertidig suspendering av arbeidsforholdets hovedplikter, altså arbeidsgiverens lønnsplikt og arbeidstakerens arbeidsplikt. Permittering kan benyttes når enkelte eller alle ansatte ikke kan sysselsette rasjonelt i en forbigående periode. Arbeidsforholdet består og skal fortsette når permitteringen opphører.

Dersom den oppståtte situasjonen anses for å være varig, skal permittering ikke benyttes. Selskapet må da vurdere om det er grunnlag for å foreta nedbemanning etter reglene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven kap. 15 og Hovedavtalen § 20. Disse reglene vil ikke bli behandlet nærmere her.