6. Informasjon til ansatte

Gå til hovedinnhold

6. Informasjon til ansatte

Etter at beslutning om nedbemanning er fattet, må arbeidsgiver informere ansatte i bedriften.

Det er opp til den enkelte bedrift å avgjøre hva som er hensiktsmessig fremgangsmåte for kommunikasjon til ansatte, herunder hvem som skal informeres, hvordan informasjonen skal gis og hvilken informasjon som skal gis.

Bedriften bør ta stilling til om alle ansatte eller kun ansatte i utvelgelseskretsen skal informeres. Informasjonen kan for eksempel gis muntlig i et allmøte eller avdelingsvis. Informasjonen kan inkludere opplysninger om fremgangsmåte og tidsplan for prosessen. Dersom bedriften ønsker å tilby frivillige løsninger bør dette også informeres om (se punkt 7). 

Finans Norge anbefaler videre at bedriften gir ansatte informasjon om bakgrunnen for beslutningen, samt forklarer prosessen fremover. Informasjonen bør gis raskt etter at beslutningen er fattet. Åpenhet og rask informasjon bidrar til å dempe intern uro og usikkerhet blant de ansatte.

Det kan være hensiktsmessig å ta en fot i bakken med de tillitsvalgte om innholdet i informasjonen som skal gis.