5. Lederopplæring

Gå til hovedinnhold

5. Lederopplæring

I en omstilling- og nedbemanningsprosess bør bedriften sørge for at lederne som skal involveres i prosessen og utvelgelsen av ansatte, er i stand til å gjøre dette på en god måte.

Bedriften bør vurdere å gjennomføre lederopplæring i form av kurs eller workshop, og/eller skriftlig informasjon om blant annet hvordan kartlegging og utvelgelsesvurderingene skal foretas.

Lederopplæring bidrar til å sikre en konsistent fremgangsmåte overfor de ansatte. I tillegg gir den lederne trygghet til å gjennomføre vanskelige vurderinger og samtaler med ansatte, samt til å forberede håndtering av typiske innvendinger og konfliktpunkter.