4. Beslutning om nedbemanning

Gå til hovedinnhold

4. Beslutning om nedbemanning

I Hovedavtalen § 20 nr. 2 er det oppstilt et krav om at oppsigelser “begrunnet i virksomhetens forhold [ikke kan] gjennomføres før tidligst 2 måneder etter at beslutning om oppsigelser er fattet.” Det betyr at saksbehandlingstiden skal være minst to måneder.

Etter Finans Norges syn vil fristen starte å løpe fra det tidspunktet arbeidsgiver beslutter at oppsigelser om nødvendig kan gjennomføres.

For at det i etterkant ikke oppstår tvil om når to-måneders fristen skal regnes fra, anbefaler Finans Norge at det gjøres en henvisning til Hovedavtalen § 20 nr. 2 i beslutningsdokumentet, for eksempel slik:

«Det gjennomføres oppsigelser forutsatt at det ikke oppnås tilstrekkelig bemanningsreduksjon ved andre tiltak, jf. Hovedavtalen § 20 nr. 2.» ​