12. Oppsigelse

Gå til hovedinnhold

12. Oppsigelse

Beslutningen om oppsigelse skal tas etter at drøftelsesmøtet er gjennomført, og arbeidsgiver har foretatt en konkret interesseavveining av bedriftens behov opp mot ulempene for arbeidstaker.

Det er viktig å være oppmerksom på at formell oppsigelse tidligst kan skje to måneder etter at vedtak om oppsigelse er fattet (se Hovedavtalen § 20 nr. 2), se punkt 4 ovenfor.

Oppsigelsen skal enten leveres personlig eller sendes rekommandert. 

Mal for oppsigelsesbrev finner du her.